Friday, May 14, 2010

PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

DEFINISI PERAKAUNAN
SATU SENI UNTUK MEREKOD, MERINGKAS, MENGELAS, MENGANALISIS DAN MENGKOMUNIKASIKAN MAKLUMAT-MAKLUMAT DARI PERISTIWA EKONOMI.


CABANG PERAKAUNAN/BIDANG PERAKAUNAN

1.  PERAKAUNAN KEWANGAN
        #  aktiviti menyediakan ringkasan maklumat perakaunan yang diterbitkan kepada umum.
        #  maklumat perakaunan yang disediakan adalah dalam bentuk penyata pendapatan, kunci kira-kira  dan penyata aliran tunai.

2.  PERAKAUNAN PENGURUSAN
        #  aktiviti pengumpulan dan penyediaan maklumat untuk pihak pengurusan yang digunakan untuk tujuan perancangan, pengawalan, pembuatan keputusan, pengukuran prestasi dan engurusan secara am.

3.  PERAKAUNAN KOS
        #  proses mengumpulkan maklumat kos operasi yang dapat membantu pengurus untuk mengenalpasti,  mengukur dan mengawal kos berkenaan.

4.  PENGAUDITAN
         #  aktiviti menyemak akaun. Terbahagi kepada 2 iaitu pengauditan dalaman dan pengauditan luaran.

5.  PERCUKAIAN
         #  bertanggungjawab dalam mengira pendapatan individu atau perniagaan (pemilikan tunggal, perkongsian dan syarikat) bagi tujuan membuat tafsiran cukai.

6.  PERAKAUNAN KERAJAAN
          #  dikenali sebagai perakaunan sektor awam.
          #  tumpuan diberikan terhadap proses mengakaunkan wang dan harta benda awam

7.  PERAKAUNAN FORENSIK
          #  melibatkan aplikasi pengetahuan dan piawaian perakaunan dalam mahkamah.
          #  untuk tujuan penyiasatan dalam keadaan berlaku salah laku dan jenayah yang berkaitan dengan   kewangan secara langsung atau tak langsung.

PENGGUNA MAKLUMAT PERAKAUNAN
1.  PENGGUNA DALAMAN
          #  pihak pengurusan
          #  kakitangan bawahan / pekerja
          #  kesatuan sekerja
2. PENGGUNA LUARAN
          #  pelabur
          #  pemberi pinjaman / bank
          #  penghutang
          #  penganalisis kewangan / perniagaan
          #  kerajaan
          #  Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
          #  orang ramai

No comments:

Post a Comment

Countdown SPM & STPM

There was an error in this gadget

Search This Blog